Thai Resort

330,00
руб
  • Relaxing Jacuzzi, aromatherapy — 30 min;
  • Gentle detox scrub for the theme — 30 min;
  • Luxury Aroma Hot (Thai aroma ritual based on premium oils) — 60 min;